Dideli nuotekų valymo įrenginiai

Lentelėje apačioje pateikti keleto mūsų parduodamų modelių techniniai aprašymai pagal kuriuos parenkami įrenginiai, bei jų techninės galimybės. Įrenginių tipai AT-75; AT-100; AT-120; AT-150; AT-200 ir AT-250 atitinka esminius NTL-01-050:2008 reikalavimus. Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1, ir kuris yra privalomas norint tiekti į rinką tipinius įrenginius.

Bioreaktorių forma, konfigūracija, valymo pakopų išdėstymas, instaliuojama įranga yra analogiška visuose AT75 – AT400 modeliuose.

Didinant bioreaktorių našumą yra proporcingai didinami atitinkami įrenginių konstrukciniai parametrai. Komunaliniai nuotekų valymo įrenginiai AT300 – AT5000 gali aptarnauti miestus, miestelius su dideliu ir mažu gyventojų skaičiumi: nuo kelių šimtų iki penkių tūkstančių ir daugiau gyventojų.

Mūsų parduodama įranga apima visus biologinius valymo laipsnius, bei dumblo atskyrimą integruotame reaktoriuje. Tai sumažina įrenginio matmenis ir supaprastina statybos darbus.

AT1000 – AT5000 bioreaktorių talpos turi būti gaminamos iš gelžbetonio, pertvaros gali būti įrengiamos iš polipropileno. Visos zonos įrengtos stačiakampės formos aerotankuose, kurių pagrindas išlietas iš betono, o pertvaros pagamintos iš polipropileno .

MODELIS GYVENTOJŲ EKVIVALENTAS VIDUTINĖ

KASDIENINĖ

APKROVA

(kg BDS5)

ĮRENGINIO NAŠUMAS

(m³/d)

DUMBLO

PRIEAUGIS (m³/metus)

ELEKTROS SĄNAUDOS

(kWh/d)

TECHNINIAI PARAMETRAI
Min. Max. H(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) Įrenginių Skaičius PDF
AT-75 25 75 4,5 11,30 13,7 18 3000 3250 2880 2690 50-200 200 1 AT-75
AT-100 30 100 6 15 18,3 24 3000 3500 2880 2690 50-200 200 1 AT-100
AT-120 40 120 7,20 18 21,9 24 3000 4000 2880 2690 50-200 200 1 AT-120
AT-150 50 150 9 22,50 27,4 24 3000 4500 2880 2690 50-200 200 1 AT-150
AT-200 70 200 12 30 33,7 36 3000 5000 2880 2690 50-200 200 1 AT-200
AT-250 80 250 15 37,50 42,1 36 3000 5300 2880 2690 50-200 200 1
AT-300 90 300 18 45 50,5 48 3000 5500 2880 2690 50-200 200 1
AT-400 100 400 24 60 67,4 72 3500 6100 3340 3120 50-200 200 1
AT-500 150 500 30 75 84,2 72 3000 5300 2880 2690 50-200 200 2
AT-600 180 600 36 90 101,1 96 3000 5500 2880 2690 50-200 200 2
AT-750 225 750 45 112,5 126,3 108 3000 5300 2880 2690 50-200 200 2
AT-800 240 800 48 120 134,8 144 3500 6100 3340 3120 50-200 200 2
AT-900 270 900 54 135 151,6 144 3000 5500 2880 2690 50-200 200 3
AT-1200 360 1200 72 180 202,2 216 3500 6100 3340 3120 50-200 200 3