Nuotekų valymo įrenginių montavimas ir priežiūra

UAB „Ecosolit“ ne tik prekiauja vandens valymo įrenginiais, tačiau juos montuoja bei prižiūri. Šios paslaugos leidžia klientams atsipūsti ir mėgautis vandens valymo įrenginio teikiamais privalumais be papildomų rūpesčių, tačiau norint įrenginiu rūpintis patiems – instrukcijos pateikiamos žemiau.

Nuotekų valymo įrenginių montavimas:

Pagrindinė nuotekų valymo įrenginio montavimo taisyklė – įrenginys negali būti montuojamas vietoje, kur kaupiasi lietaus ar grunto vanduo. Įrenginio dangtis taip pat turi būti visada pasiekiamas prireikus įrengimą patikrinti.
Prieš pradedant kasimą reikia išsimatuoti nuotekų vamzdžio gylį. Pagal tai bus pritaikytas duobės gylis įrenginiui, kuris bus kasamas dviems etapais. Pirmojo etapo kasimas yra atliekamas ekskavatoriumi, tačiau ne iki galutinio gylio. Antrasis etapas, kuomet lieka kasti 20-30 cm, vykdomas rankiniu būdu. Šis būdas užtikrina, jog gruntas ant kurio bus statomas įrenginys nebus sujudintas ir įrenginys stovės tvirtai.
„August ir Ko“ gaminama produkcija turi būti montuojama ant 15-20 cm betoninio pagrindo, kuris statomas ant sutankinto grunto. Armatūros tinklas yra standartinis sprendimas šiam montavimo etapui, tačiau gelžbetonio žiedų dugnai (KCD) taip pat gali būti naudojami. Tai yra daroma norint užtikrinti įrenginių padėties horizontalumą bei vertikalumą. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, ant įrenginio esančios montavimo kilpos yra panaudojamos inkaruojant įrenginį prie betoninio pagrindo. Ant jų bus supilama apie 40 cm žvyro, kuris bus sutankinamas.
Tik po to, kai įrenginys yra įleidžiamas į duobę ir jo projektinė dalis (vertikalumas, horizontalumas bei gylis) yra patikrinama, galima pajungti tvirtai stovinčius ir nejudančius įtekėjimo ir ištekėjimo vamzdynus, kurie yra vėliau yra suklijuojami. Movo ir nuotekų padavimo vamzdžio gylis ir abiejų pusių movų bei vamzdynų skersmenys privalo atitikti.
Nuotekų valymo įrenginių montavimas tuo nesibaigia. Toliau reikia parinkti vietą orapūtei, kuri gali stovėti tiek viduje (vėdinamoje patalpoje), tiek lauke, tačiau tai turi būti daroma pagal visus galiojančius techninius reikalavimus. Jeigu numatyta vieta lauke – ji turi būti apsaugota nuo dulkių, lietaus bei drėgmės. Jeigu prie įrenginio – reikalingas 220V – 3X1,5Cu elektros kabelis, kuris turi būti atvedamas iki įrenginio kartu su nuotekų vamzdynu. Jeigu planuojama statyti viduje – orapūtė negali liestis su jokia statybine konstrukcija.
Statant orapūtę patalpoje – atstumas tarp jos ir įrenginio negali būti didesnis nei 6 m (priklausomai nuo techninių specifikacijų). Statant orapūtę reikia sumontuoti oro padavimo vamzdelius, kurie turi būti su minimaliai sumažintais oro slėgio nuostoliais (tai gali būti padaryta sumažinant alkūnių skaičių sistemoje). Šis oro padavimo vamzdelis yra montuojamas apsauginiame šarve ir guldomas ant nejudinto grunto ar kito kietesnio pagrindo. Nepažeidžiant vamzdelio, šis turi būti atsargiai užpiltas žemėmis.
Kuomet įrenginys stovi duobėje, projektinėje padėtyje, jis yra pamažu užpildomas vandeniu, o tarpai tarp duobės ir įrenginio – smulkaus žvyro sluoksniais. Sluoksniai būna 20-30 cm storio ir yra kruopščiai sutankinami. Vanduo įrenginyje turi pasiekti ištekėjimo vamzdžio lygį.
Tik tada, kai nuotekų valymo įrenginių montavimas yra tinkamai įgyvendintas, UAB „August ir Ko“ specialistai gali pradėti paleidimo darbus. Įrenginio eksploatacija pradedama užpildant įrenginį aktyviuoju dumblu (dumblo indeksas ne daugiau 150mg/l arba ne senesnis nei 20d.), kuris yra gaunamas iš jau veikiančių nuotekų valymo įrenginių.

 

Veiksmų eiga paleidžiant įrenginį:

 1. Įrenginio įjungimas;
 2. Laikmačio programavimas ir oro kiekio įrenginyje sureguliavimas;
 3. Dumblo sluoksnio atskiedimas ir perpumpavimas į aeracinę zoną, užtikrinant, jog įrenginys nebus užtvindytas dumblu;
 4. Nuotekų paleidimas į įrenginį.
Priklausomai nuo įrenginio montavimo vietos ypatumų, pritaikomas atitinkamas nuvedimo būdas išvalytam vandeniui. Vanduo išvalytas valymo įrenginiuose, per inflitracinius šulinius ar filtracijos laukus gali būti išleistas į gruntą, nuvestas į melioracijos griovius, pakeles. Taip pat išvalytą vandenį galima išleisti atviruose vandens telkiniuose arba panaudoti antrą kartą.

Visus šiuos darbus profesionaliai ir atsakingai atlieka UAB „Ecosolit“ ir UAB „August ir Ko“ darbuotojai.

Nuotekų valymo įrenginių priežiūra

UAB „Ecosolit“ parduodamų nuotekų valymo įrenginių priežiūra yra paprasta, kadangi jie yra automatizuoti, tačiau reikalavimus atitinkanti technologinė priežiūra jiems yra vis vien reikalinga. Būdai pasirūpinti nuotekų valymo įrenginių priežiūra:

 1. Savarankiškai;
 2. Pagal sudarytą metinę sutartį su gamintoju – UAB „August ir Ko“ specialistų aptarnavimas
 3. UAB „August ir Ko“ specialistų vienkartinis iškvietimas reikiamu metu

Vykdomi darbai atliekant vandens valymo įrenginių priežiūrą:

 1. Grotų krepšelio valymas;
 2. Orapūtės bei erliftų valymas;
 3. Orapūtės oro filtro ir oro padavimo vamzdyno valymas;
 4. Ištirpusio deguonies kiekio ir aktyviojo dumblo nusistovėjimo kiekio matavimas;
 5. Dumblo būsenos nustatymas, prireikus – pertekliaus šalinimas atsižvelgiant į spec. taisykles (atkreipiant dėmesį į nuo įrenginių našumo, konstrukcijų valymo įrenginių ir kitų specifikacijų)

Valymo įrenginių priežiūros metu privaloma užtikrinti, jog įrenginiai yra eksploatuojami efektyviai, tvarkingai, veikia be perstojo, yra aprūpinti visomis reikalingomis medžiagomis bei instrumentais. Norint reikiamai įvertinti įrenginių darbą, turi būti vedamas įrenginių darbo žurnalas.