Nuotekų valymo technologija

„Ecosolit“ UAB parduodamuose „August ir Ko“ UAB įrenginiuose naudojama biologinio nuotekų valymo proceso technologija atitinka visus pačius aukščiausius ekologinius reikalavimus. Šie biologiniai nuotekų valymo įrenginiai leidžia pasiekti aukštesnę išvalyto vandens švarumo klasę ir sudaro galimybę antrą kartą panaudoti tą patį vandenį, taip efektyviai saugodama natūralią gamtą. Nuotekų valymo įrenginį sudaro biologinis reaktorius su vidine technologine konstrukcija. Nuotekų valymo proesas vyksta vienoje radialinėje polipropileno talpoje. Nuotekos, įtekėjusios į įrenginius, pirmiausia prateka per grotas (2), skirtas sulaikyti mechanines, plastikines ar kitas galimas priemaišas. Toliau nuotekos patenka į anaerobinės fermentacijos zonos ertmę (3), maišosi su aktyviuoju dumblu, pakeltu iš antrinio nusodintuvo erlifto pagalba ir įteka į denitrifikacijos zoną (4), kur vyksta denitrifikacijos procesai. Iš denitrifikacijos zonos nuotekos persipila į aeracijos zoną (5). Aeracija vyksta per vieną ar kelis difuzorius (6) šios zonos apačioje ir padeda išlaikyti dumblą suspensijos pavidale. Oras tiekiamas kompresoriaus (orapūtės) (9) pagalba, kuris yra vienintelis įrenginiuose besisukantis prietaisas. Aeracijos zonoje vyksta ir nitrifikacijos procesai. Iš aeracijos zonos sumaišytas skystis patenka ant atskyrimo (antrinio nusodintuvo) (7) zonos dugno.

 1. Įtekėjimas
 2. Mechaninis valymas
 3. Anaerobinės fermentacijos zona
 4. Denitrifikacijos zona
 5. Aeracijos zona
 6. Aeracijos difuzorius
 7. Antrinio nusodintuvo zona
 8. Oro paskirstymo sistema
 9. Orapūtė
 10. Oro pakirstymo sistema
 11. Vandens srauto paskirstymas
 12. Ištekėjimas

 

 

Piltuvo pavidalo atskyrimo zona užtikrina, kad greitai bekylantys dumblo dribsniai sustotų būtent tada, kai dribsniai virsta nejudančia/stacionaria dumblo mase, kai gravitacinės ir pakėlimo jėgos pasiekia pusiausvyrą. Nuotekos prabėga pro dumblo sluoksnį, kuris yra gerai susispaudęs, vientisas ir išfiltruotos kyla į viršų ir išteka iš įrenginio. Didėjantis dumblo dribsnių kiekis nusileidžia į antrinio nusodintuvo dugną ir erlifto pagalba grįžta atgal į denitrifikacijos arba nitrifikacijos zoną. AT buitinių nuotekų valymo įrenginiai yra skirti buitinių ir artimų joms savo kokybine sudėtimi gamybinių nuotekų valymui iš objektų, kur neįmanoma jų prijungti prie miesto nuotakyno, arba kur tokio tinklo pastatymas būtų neįmanomas finansiškai ar techniškai. AT buitinių nuotekų valymo įrenginys yra įrengiamas ant betoninio pagrindo ir prijungiamas prie objekto horizontalios nuotekų sistemos.